• تماس بگیرید: +98 21 2629 0017
  • تهران، میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۵۰

مقایسه نقش سیستئامین در درمان لک با سایر درمان‌ها

blog-details
1402
تیر

مقایسه نقش سیستئامین در درمان لک با سایر درمان‌ها

منبع: https://www.aad.org

ملاسما یک اختلال ناراحت کننده برای بیماران و پزشکان است. لکه‌های خاکستری مایل به قهوه ای صورت ممکن است باعث ناراحتی روانی و خجالت شوند و در نتیجه کیفیت زندگی را کاهش دهد. ملاسما اغلب در زنان مبتلا به انواع پوست فیتزپاتریک III-VI با شروع متوسط بین 20 تا 30 سالگی رخ می‌دهد. عوامل تشدید‌کننده ملاسما شامل بارداری، داروهای ضدبارداری هورمونی، قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش و اختلالات خودایمنی تیروئید است. پاتوژنز هنوز شبیه یک معما است، اما افزایش فاکتور سلول‌های بنیادی، که گیرنده تیروزین کیناز c-kit را متصل می‌کند، تغییرات در مسیر سیگنالینگ Wnt، هورمون محرک آلفا ملانوسیت، اختلال عملکرد سد، افزایش استرس اکسیداتیو، افزایش ماست سل‌ها ، ناهنجاری‌های اسید چرب و افزایش عروق مرتبط با VEGF همگی دخیل هستند.

اگرچه درمان ترکیبی سه گانه (هیدروکینون / فلوسینولون / ترتینوئین) به عنوان بهترین درمان موضعی برای ملاسما در نظر گرفته می‌شود، اما از طرفی دیگر بحث در مورد سرطان زایی بالقوه هیدروکینون ها (افزایش بروز تومور پوست در موش های تحت درمان پوستی )گزارش شده است. اثرات سرطان‌زای هیدروکینون در انسان، و خطر اکرونوز اگزوژن، باعث جستجو برای درمان‌های جایگزین شده است.

تعداد گزینه‌های درمانی گیج کننده است - آستین و همکاران 35 کارآزمایی بالینی تصادفی شده اصلی را با استفاده از آزلائیک اسید، سیستئامین، فاکتور رشد اپیدرمی، هیدروکینون (با فناوری لیپوزوم)، لیگنین پراکسیداز، عصاره توت، نیاسینامید، رومکس اکسیدنتالیس ترکیبی، تریپل اکسیدنتالیس، ترنگزامیک اسید، 4-n-butylresorcinol، اسید گلیکولیک، ترکیب درمان سه گانه،کوجیک اسید، آلوئه ورا، اسید اسکوربیک، اسید دیوئیک، اسید الاژیک و آربوتین، فلوتامید، جعفری یا سولفات روی را برای ملاسما شناسایی کردند. نویسندگان به این نتیجه رسیدند که سیستئامین، درمان ترکیبی سه گانه و ترانگزامیک اسید توصیه‌های بالینی قوی برای درمان ملاسما هستند.

این تفسیر روی سیستئامین برای درمان ملاسما تمرکز دارد.

هیدروکلراید سیستئامین (2-mercaptoeth-ylamine )بیش از 40 سال است که به عنوان یک عامل اصلاح رنگدانه قوی شناخته شده است. این محصول متابولیسم سیستئین و یک آنتی اکسیدان است، در برابر تشعشعات یونیزان محافظت می‌کند و به عنوان یک عامل ضد جهش‌زا عمل می‌کند (در مقایسه با هیدروکینون‌ها، که در برخی از مدل‌های حیوانی سیتوکسیک و جهش زا هستند). سیستئامین یک ترکیب تیول است که تیروزیناز و پراکسیداز، که در ملانوژنز نقش دارند، را مهار می‌کند. این مولکول همچنین دوپاکینون را در مسیر ملانین از بین می‌برد، آهن و مس را شلات می‌کند و سطح گلوتاتیون درون سلولی را افزایش می‌دهد (که با تغییر شکل eumelanogenesis به سنتز pheomelanin سیستئامین به عنوان یک ترکیب تیول، با بوی بدی همراه است که استفاده آرایشی آن را از بین برده است). البته اخیراً فن‌آوری جدیدی با این بو مقابله کرده است و اجازه می‌دهد کرمی برای کاربردهای بالینی تولید شود. منصوری و همکاران، در یک مطالعه تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما، نشان دادند که سیستئامین اثربخشی قابل توجه بیشتری نسبت به دارونما در درمان ملاسما در 2 و 4 ماه نشان می‌دهد.

مطالعاتی در مورد مقایسه سیستئامین با هیدروکینون انجام شده است. لیما و همکاران یک کارآزمایی بالینی شبه تصادفی، چند مرکزی و کور ارزیاب را بر روی 40 زن مبتلا به ملاسما صورت با استفاده از 5٪ سیستامین یا 4٪ هیدروکینون (HQ) در مناطق پرپیگمانته به مدت 120 روز انجام دادند. بیماران در ورود و بعد از 60 و 120 روز درمان از نظر mMASI (شاخص شدت ناحیه ملاسما اصلاح شده)، MELASQoL (مقیاس کیفیت زندگی ملاسما)، و تفاوت در درخشندگی رنگ سنجی بین ملاسما و پوست سالم مجاور مورد بررسی قرار گرفتند. مقیاس بهبود زیبایی شناسی جهانی برای ارزیابی تفاوت در ظاهر پوست از طریق عکس‌های استاندارد استفاده شد. میانگین کاهش نمرات mMASI برای سیستئامین 24 درصد و برای HQ (015/0 = P) در 60 روز 41 درصد و برای CYS 38درصد و برای HQ (017/0 = P) در 120 روز 53 درصد بود. ارزیابی عکاسی تا 74 درصد بهبود را برای هر دو گروه نشان داد، بدون اینکه تفاوت آماری معنی‌داری بین آنها وجود داشته باشد. نمره MELASQoL کاهش تدریجی را برای هر دو گروه در طول زمان نشان داد، البته علیرغم کاهش بیشتر برای HQ پس از 120 روز.

ارزیابی رنگ سنجی نشان داد که رنگدانه پیشرونده در هر دو گروه، بدون تفاوت آماری معنی دار بین آنها، آشکار شد. هیچ عارضه جانبی شدید در هر دو گروه شناسایی نشد. اریتم و سوزش مهم‌ترین عوارض موضعی سیستئامین بودند، اگرچه فراوانی آنها بین گروه‌ها متفاوت بود (170/0 P>). محققان به این نتیجه رسیدند که سیستئامین با وجود عملکرد ضعیف آن نسبت به هیدروکینون در کاهش mMASI و MELASQoL در درمان ملاسما، ایمن، قابل تحمل و موثر است.

محصولات کیاکام فارمد